Etablering av et selskap med utenlandsk kapital

Tyrkia har ikke-diskriminerende og likebehandlende retningslinjer overfor utenlandske investorer, og dermed har utlendinger samme rettigheter og forpliktelser som tyrkiske statsborgere. Det er ingen regler om tyrkisk kapital eller ledelse av et selskap med utenlandsk kapital, et selskap kan etableres med 100 prosent utenlandsk kapital. Nesten alle sektorer er åpne for utenlandsk kapital.

Prosedyren ved etablering av selskap har blitt forenklet for utenlandske investeringer, og flere unødvendige prosedyrer er elimenert.
Infrastrukturell utvikling har bidratt til å gjøre investering attraktivt i Tyrkia, som har ca 70 millioner innbyggere, dynamisk og hurtig voksende økonomi, stort innenlandsk marked, økende internasjonale investeringer, kvalifisert og konkurransedyktig arbeidskraft, sterk telekommunikasjon og bankvirksomhet, samhandelsavtale med EU, og ønske om EU-medlemskap. Tyrkia har også unike turistattraksjoner, og har potensiale til å bli et knutepunkt for handelen med land i Kaukasus, Sentral-Asia og Midtøsten.

Fordeler ved å investere i Tyrkia
Investeringsintensiver inkluderer:
- Garanti for videreføring av eksisterende investerings rettigheter
- Internasjonale standarder
- Utvidelse av definisjonen av en utenlandsk investor til å omfatte selskaper registrert utenfor Tyrkia, ikke-tyrkiske statsborgere og tyrkisk statsborgere bosatt utenfor Tyrkia.
 - Fritak for toll, avgifter og moms ved import av enkelte maskiner og utstyr.
- En rekke fritak i inntektsskatt og sosiale forsikringer.
- Energi-subsidier
 - Gunstige regler i frihandels-områdene og eksport-orienterte områder for spesial-industri. Fritak for skatt, også inntekts-skatt, for tekstil-selskaper. Gunstige tollregler for import fra utlandet og fjerning av restriksjonene på import av industrimaskiner
- Tilgang til støtteordninger, beskyttelse mot ekspropiasjon, transport-garantier, internasjonale voldgift-regler...

REGULERTE SEKTORER
Enkelte virksomheter er under spesiell lovgivning og må innhente godkjenning fra Departementet for Handel og Industri. Disse regulerte sektorene er blant annet: Banker, Private finansinstitusjoner, Forsikring, finansiell leasing og vekslingskontorer.

Miljø
I forbindelse med EU-harmoniseringen og ratifiseringen av Kyoto-protokollen står Tyrkia ovenfor store investeringer på miljøsiden. Landet har også stort behov for energi. Staten klarer ikke de kortsiktige kostnadene på dette feltet alene, og utanlandske aktører blir ønsket velkomne. Det er i så måte et stort positivt potensiale for utanlandsk næringsliv, som kan være foregangsvirksomheter og bidra til teknologideling med miljømessige gevinster.

Korrupsjon
Tyrkia lå i 2010 på 56. plass på Transparency International sin Corruption Perception Index, der korrupsjon innen offentlig sektor i 178 land ble målt. I så måte var Tyrkia i selskap med flere EU-land i regionen, men ble rangert over foreksempel Italia (67) og Hellas (78). Transparency International har også nylig fått en landorganisasjon i Tyrkia. Det er en stor uformell økonomi i landet. Dette er en utfordring, ikke minst for styresmaktene.

Rådgivning og nettverk
Riviera Invest har erfaring med å være rådgiver for de som ønsker å etablere virksomhet i Alanya-området. Kontakt oss gjerne for råd og tips om du ønsker å starte virksomhet. Vi hjelper deg selvsagt også med praktiske ting som å skaffe en forretningsadvokat og å finne næringslokaler. Vi formidler næringslokaler, som foreksempel hoteller, butikklokaler, restauranter og selvsagt leiligheter og villaer. Vi har utallige ganger bidratt med rådgivning innen bygg og anlegg, oppstart av forretningsvirksomhet, skatteforpliktelser, personalpolitikk etc. Og vi hjelper selvsagt investeringsselskaper med salg av leiligheter og villaer de har investert i.

Ambassaden og Innovasjon Norge har et nært og godt samarbeid. Samlinger for norsk næringsliv i Tyrkia blir arrangert med jevne mellomrom. Virksomheter som er etablert eller ønsker å etablere seg i Tyrkia er svært velkomne til å ta kontakt.

Send forespørsel

Securty Code

Our Location

Mahmutlar Mah.Yangılı Cad.

104. Sk. No:15, 07460

Alanya / Antalya / Türkiye

 

+90 532 686 32 88

 

Tyrkia, Antalya Alanya 07400 Kadıpaşa Mah. Elmas Sok. No :31 Alparslan Apt.

Copyright © Riviera Invest, all rights reserved. 2018 Sitemap


Riviera Invest is a company of Alparslan Construction, Turkey Apartments, Villas Alanya