Gold_Residence_VIP_Avsallar_Apartments
Rated 4.8/5 based on 42561 customer reviews
 • -7123.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1372.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7366.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5616.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2774.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8346.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7163.jpg
 • -1924.jpg
 • -6221.jpg
 • -4158.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8824.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3566.jpg
 • -2447.jpg
 • -1139.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5741.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5511.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9953.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6192.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8874.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1959.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2924.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8295.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6222.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8621.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--10.jpg
 • -6157.jpg
 • -3881.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3633.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5564.jpg
 • -3679.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8537.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9816.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--55.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--57.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--58.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--59.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--62.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--63.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--64.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--67.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2125.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6198.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7367.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7968.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7347.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6224.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4154.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7146.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3813.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7534.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6659.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5991.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5735.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1991.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8944.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2771.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1729.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8696.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1455.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9765.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6436.jpg
 • -1478.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3478.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5722.jpg
 • -5819.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6997.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3432.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2767.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5325.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1468.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--54.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1673.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4654.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4332.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7273.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8865.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3372.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6527.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3836.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8672.jpg
 • -7787.jpg
 • -4154.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1892.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2741.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4381.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8342.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2551.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5543.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5782.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4231.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4869.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5439.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8799.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4296.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8848.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5293.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1847.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1822.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8276.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5723.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9878.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7236.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4527.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7847.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2255.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5653.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6587.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4966.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7394.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2939.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2933.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3867.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9619.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2861.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5551.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9859.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3334.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8545.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6848.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7249.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2542.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8233.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9724.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6581.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6824.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1862.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6743.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3859.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3533.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1691.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4355.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7759.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2535.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6748.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3934.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7926.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6789.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3815.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2735.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7469.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6586.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4913.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8918.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1685.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3378.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2953.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9687.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1276.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1482.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3816.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9185.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2779.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9568.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1569.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1667.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1342.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8134.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9589.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2792.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6455.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3653.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2597.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6732.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5775.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8177.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6651.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7671.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4789.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4124.jpg
 • f7lsfoorz31119201310123620.jpg
 • -7123.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1372.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7366.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5616.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2774.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8346.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7163.jpg
 • -1924.jpg
 • -6221.jpg
 • -4158.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8824.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3566.jpg
 • -2447.jpg
 • -1139.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5741.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5511.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9953.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6192.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8874.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1959.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2924.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8295.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6222.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8621.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--10.jpg
 • -6157.jpg
 • -3881.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3633.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5564.jpg
 • -3679.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8537.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9816.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--55.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--57.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--58.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--59.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--62.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--63.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--64.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--67.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2125.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6198.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7367.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7968.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7347.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6224.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4154.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7146.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3813.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7534.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6659.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5991.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5735.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1991.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8944.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2771.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1729.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8696.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1455.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9765.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6436.jpg
 • -1478.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3478.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5722.jpg
 • -5819.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6997.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3432.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2767.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5325.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1468.jpg
 • Gold-Residence-VIP-Avsallar-Apartments--54.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1673.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4654.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4332.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7273.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8865.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3372.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6527.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3836.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8672.jpg
 • -7787.jpg
 • -4154.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1892.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2741.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4381.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8342.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2551.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5543.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5782.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4231.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4869.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5439.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8799.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4296.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8848.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5293.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1847.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1822.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8276.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5723.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9878.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7236.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4527.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7847.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2255.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5653.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6587.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4966.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7394.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2939.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2933.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3867.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9619.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2861.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5551.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9859.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3334.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8545.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6848.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7249.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2542.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8233.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9724.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6581.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6824.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1862.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6743.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3859.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3533.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1691.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4355.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7759.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2535.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6748.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3934.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7926.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6789.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3815.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2735.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7469.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6586.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4913.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8918.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1685.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3378.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2953.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9687.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1276.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1482.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3816.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9185.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2779.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9568.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1569.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1667.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-1342.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8134.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-9589.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2792.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6455.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-3653.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-2597.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6732.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-5775.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-8177.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-6651.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-7671.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4789.jpg
 • gold-residence-vip-avsallar-apartments-4124.jpg
 • f7lsfoorz31119201310123620.jpg

Gold Residence VIP Avsallar Apartments -SKJØTEGARANTI leilighet Gold Residence VIP

Gold Residence VIP
Avsallar Alanya Tyrkia

 

 • BILLIGE LEILIGHETER

 • HØY STANDARD

 • STORE BALKONGER  MED UTSIKT OG SOL

 • LYSE LEILIGHETER MED STORE VINDUER

 • STORT BASSENG MED VANNSKLIE

 • RELAXOMRÅDE POOL

 • POOLBAR  og lekerom og Billiard

 • LEKEPLASS

 • BASKETBALL

 • Solsengbasseng

 • Sjakk

 • Vaktermester og  nattevakt

 • Flott  beplantet  hage

 • POOL INNE med
   trimrom  og badstu
  i 350 kvm stort fellesområde

 • I Avsallar, denne flotte byen, er  vi  stolte av å presentere vårt  eget anlegg GOLD RESIDENCE VIP-  et  anlegg som er bygget  med tanke på skandinaviske ønsker og krav.

  Vi har ikke invetert andre meglere inn for å  selge, slik vi kan ha litt kontroll med hvem som kjøper. Anlegget er  og  skal forbli  veldrevet.

  Prosjektet er oppført i Avsallar på en tomt som vi selv eier. Dette betyr at vi slipper å gi grunneier 50% av leilighetene, noe som ofte fører til at grunneiers leiligheter ikke betaler felleskostnader.

  Gold Residence VIP er oppført etter de nyeste forskriftene som kom i Januar 2013 og etter Skandinaviske ønsker om mye sol, store balkonger, lyse leiligheter og, store vindusflater som slipper inn mye lys.

   Gold Residence VIP består av 2 blokker på 7 etasjer med 3 leiligheter  pr etasje. Begge blokkene vil ha 6 etasjer  med 2 soverom- A blokken har  større hjørne leiligheter  hvor du får  delvis separat kjøkken og 2 balkonger på 24 og 10 kvm. Midtleilighetne har 35 kvm balkong.    Totalt 36 leiligheter  med 2 soverom og  6 penthousleiligheter.

   Anlegget  står ferdig prima 2015.  Flere av leilighetene er  innflytningsklare  og noen er  møblerte. De resterende vil stå  ferdig på kort varsel- alle bad og kjøkken er  på plass. 17 familier  har  allerede flyttet inn - de fleste norske.


   Alle leilighetene har store balkonger og mye glass  er  brukt  for å  slippe lyset inn. De fleste av leilighetene har havutsikt.  Anlegget  har  utsikt fra  Olympusfjellene i  vest til Gazipaca i sydøst, ved siden av Taurusfjellene og  Kleopatraborgen. De vanlige leilighetene vil ha  balkonger på 23-35 kvm.

  På toppen er det penthouseleiligheter  med 3 soverom og  stor takterrasse på mellom 62  og  75 kvm.

Soley Baro

Soley Baro

Send forespørsel

Securty Code

Our Location

Mahmutlar Mah.Yangılı Cad.

104. Sk. No:15, 07460

Alanya / Antalya / Türkiye

 

+90 532 686 32 88

 

Tyrkia, Antalya Alanya 07400 Kadıpaşa Mah. Elmas Sok. No :31 Alparslan Apt.

Copyright © Riviera Invest, all rights reserved. 2017 Sitemap


Riviera Invest is a company of Alparslan Construction, Turkey Apartments, Villas Alanya